GRAFOMŰHELY 

Átutazóban térben és időben 

headerphoto
AZ OLDAL ÁTKÖLTÖZÖTT! KÉREM, ITT KERESSE:  www.grafomuhely.hu


A grafológia alkalmazásának területei:


- Önismeret
- Munkaügy és hatékonyságnövelés (csapatépítés)
- Pályaválasztás
- Balkezesség
- PárkapcsolatAz írásazonosítás alkalmazásának területei:

- Írás- és aláírás azonosítás leveleken, okmányokon, magán- és hivatalos iratokon.
- Kézeredet megállapítása
- Hamisítások kiszűréseIntuitív grafológia

A kézírás egyike emberi megnyilvánulásainknak, energetikai lenyomatunk, amely tükrözi a személyiségünk mélyén található képességeink, készségeink mellett az élethez való viszonyulásainkat is. Az intuíció az képesség, amely elsősorban az empátián alapszik. Az empatikus ember figyelembe veszi környezete jelzéseit, igényeit és befogadó módon viszonyul az érzelmi impulzusokra. Ennek alapfeltétele a belső egyensúly, amely lehetővé teszi a figyelem külvilágra irányuló fókuszát.

Erre épül az intuíció, amely egy olyan átfogó képesség, amely során a spontán megérzés a tudatos felismeréssel kapcsolódik össze. Természetesen, mint valamennyi képesség, készségszinten ez is fejleszthető. Tehát mindannyian rendelkezünk intuíciós képességgel, amely mélységének és magasságának szintje tudatos hozzáállásunktól is függ!
 
 A „létra”
 Az intuitív grafológia jelképeként használhatjuk a létrát, amely összekötő kapocsként szolgál a földi és az égi régiók között. Kiinduló lépcsőfok az úgynevezett klasszikus, „nyugati” grafológia, amely a szigorú szabályrendszert és a pontos méréseket helyezi az előtérbe. A hangsúly a részekre esik, amelyből összeáll az egész.
Ezt követik a „keleti”, vagyis a holisztikus, az összefüggésrendszert vizsgáló „Minden mindennel összefügg!” szemléletű megközelítés fokai. Itt már az egységen keresztül a teljesség megközelítése a cél.
 
Az egységet több irányból közelíthetjük meg:
Pl.: Három zóna:
szellemi - fizikai - ösztönös;
tudatos (mint a tudatos teremtés helye: jövő) - megnyilvánuló jelen - tudatalatti (a fel nem dolgozott múlt gyűjtőhelye);
A kérdés „csupán” az, hogy ellentétként, vagy kiegészülésként éljük meg az ellentétes pólusokat?!

http://www.oldalunk.hu/userimages/grafomuhely/images/terszimbolika.jpg


 A balkezesek „Tízparancsolata”

http://www.oldalunk.hu/userimages/grafomuhely/images/balkez_3.jpg
 
1. A gyermek a pad bal oldalán üljön, hogy könyöke szabadon mozoghasson.
2. Támassza meg a padon a könyökét, és a külső tenyerét (csúsztathatja a kisujját).
3. Forgassa el a füzetet kb. 30 fokkal, hogy lássa az írását.
4. A keze, és az íróeszköz vége a vonal alá kerüljön.
5. 3 ujjal fogja az íróeszközt.
6. Használjon balkezes tollat/ceruzát, illetve az 3, vagy 6 szögű legyen (ne legyen sima).
7. Kerámia betétes, vagy nem kenődő legyen a tollbetét.
8. Rajzoljon, színezzen sokat balkézzel.
9. Először a nagyobb (aszfalt, tábla, csomagoló papír), majd egyre kisebb felületeken rajzoljon/írjon.
10. Mozgassa, masszírozza át rendszeresen az ujjait.
+ 1. Tudatosítsuk, hogy a balkezesek fokozottan érzékenyek érzelmi beállítottságuk miatt!

A balkezesek és az átszoktatottak
"A két kéz természetes adottsága teljesen azonos, mi tettük őket egyenlőtlenné, mi használjuk őket másképpen, mint kellene." (Platón Törvényei)
 
Kezeink és agyféltekéink a keresztdominancia elvei szerint működnek: Jobb kezünket a bal agyféltekénk mozgatja. A bal agyfélteke a racionális gondolkodásért, a verbalitásért, vagyis a beszédkészségért, a reál beállítottságért, az analizáló képességért, és a logikus gondolkodásért felel. A jobbkezesek között sokkal több az extrovertált, kifelé forduló típusú ember.

A jobb agyféltekés balkezesek nagyon érzelmesek, kreatívok, empatikusak, humán beállítottságúak, hallgatnak a megérzéseikre, ösztönéletük is intenzívebb. Holisztikusan, átfogóan tudják a világot érzékelni, látni. Jól kommunikálnak és gyakorlatiasabbak jobbkezes társaiknál. Idő- és térérzékelésük pontos, ugyanakkor inkább introvertáltak, a befelé fordulás jellemzi őket.

A kézíráselemzés lehetőséget kínál a balkezesek és átszoktatottak képességeinek és lehetőségeinek feltárása. Amennyiben egy balkezes nem a domináns kezét használja, veleszületett képességeit nem tudja kibontakoztatni, használni. Például a matematika erőltetése helyett a reáltárgyak nem az erőssége) szép sikereket érhet el a humán tárgyak terén. Dominanciavizsgálatot (melyik az írókéz) 4-5 éves kortól érdemes elvégezni, de az iskola megkezdése előtt mindenképpen tanácsos. A "visszaszoktatás" az eredeti írókézre a dominancia erősségének függvénye. Alsósoknál még zökkenőmentes lehet, később erős balkezesség esetén egyéni elbírálás alapján javasolt. A megfelelő balkezes toll/ceruzahasználat elsajátítása, megtanulása azonban ehhez elengedhetetlen! Az eltérő irány más technikákat igényel. Ennek alapfogásait speciális szabályoknak, módszereknek megfelelően kell megtanulni, egyénre szabottan.

Felnőtt átszoktatottak belső egyensúlyuk (a két agyfélteke harmonikus működése) helyreállítása érdekében próbálkozhatnak balkezes színezéssel, rajzolgatással, csupán saját kedvükre. Érdemes az eszközöket is (amelyek nem csak kifejezetten jobbkezeseknek készültek pl. kanál, labda, seprű stb.) minél gyakrabban bal kézbe venni. Valószínű, hogy jól fog esni, sőt ez a tevékenység az eddig elnyomott képességek újraélesztésére is jótékony hatású. Amennyiben az átszoktatott balkezesek újra aktivizálják jobb féltekéjüket előre menetelük felgyorsul, és képességeik hatékonysága jelentősen javul.

A grafológiai elemzés segít rávilágítani a balkezesek/átszoktatottak lehetőségeire: Nem használt képességeik feltárása, és aktivizálása, az érzelmi regressziók felismerése, oldása. A balkezesek, és a jobb kézzel író látens balkezesek (vagy átszoktatottak) íráselemzése eltér a jobbkezesekétől! Náluk az irányok tekintetében, és arányaiban különbözőség van a jobbkezesekéhez képest. Esetükben nagyon fontos az "elnyomott" érzelmek, képességek felkutatása, és lehetőség szerint a korábbiakhoz képest minél hatékonyabb (egyre jobb, mert lassú a folyamat) kihasználása. Jó hatásfokkal alkalmazható esetükben a rajz- és írásterápia is.


Munkatárs kiválasztás

A meghirdetett pozícióra a jelentkezők közül segítek kiválasztani azokat, akik képességeik, és készségeik alapján a leginkább megfelelőek az adott feladatra.
Ön kiválasztja a jelentkezők közül a szakmailag legmegfelelőbb 5-10 jelöltet, megadja az adott pozíció legfontosabb feltételeit, én pedig a grafológiai elemzés eredményeképpen felállítom a prioritási sorrendet.
Miben segít az íráselemzés?
- Hatékony: a legmegfelelőbb személyiségjegyekkel rendelkező jelölteket találja meg.
- Gyors: 5-10 munkanap alatt elkészül az eredmény.
- A fluktuáció mértékét jelentősen lecsökkenti, ezáltal időt, és energiát takarít meg.
- Költségkímélő.
 
A munkaügyi grafológia lehetőséget kínál a hatékony, megbízható, és gyors munkatárs kiválasztásra. Találja meg segítségével gyorsan, és eredményesen új munkatársait!
Alkalmazza hosszú távon az Ön számára szakmailag és emberileg egyaránt legmegfelelőbb kollégákat!

Okleveles grafológusként vállalom, hogy az Ön által meghirdetett pozícióra a jelentkezők közül kiválasztom, és cége felé továbbítom azt a 4-5, vagy több (igény szerint) jelöltet, akik képességeik, és készségeik alapján a leginkább megfelelőek az adott feladatra.
Megbízott külső szaktanácsadóként a GNEK (Grafológusok Nemzetközi Etikai Kódexe) figyelembe vétele mellett felállítom a személyiségdiagnózisokat.
Ehhez a megbízótól szükségem van az adott munka-, és tevékenységi kör pontos leírására, illetve a jelölt felé történő elvárások – a kívánatos személyiségjellemzők - kritériumszerű meghatározására.

A munkaügyi grafológia a következő személyiségjegyeket tárja fel:
Preferált munkaterület, gondolkodásmód, kreativitás, munkatempó-, stílus- és motiváció; terhelhetőség,, döntéshozatal, problémamegoldás, hiba- és konfliktuskezelés, kommunikációs szokások, munkatársakhoz való viszony, energizáltság, megbízhatóság, önreguláció.

A jelöltek analízise során a szakvéleményben az alábbi alapkérdések kerülnek megválaszolásra:
1.Gyakorlati- vagy elméleti szakember-e?
2. Gondolkodása haladó, vagy hagyományos? Ismeretei mennyire sokoldalúak?
3. Mennyire kreatív és milyen téren?
4. Hogy reagál a külső impulzusokra? (elfogadó, hárító stb.)
5. Mennyire önálló, vállalkozó szellemű?
6. Mennyire határozott és következetes?
7. Mekkora az önbizalma?
8. Rendelkezik-e vezetési- irányítási igénnyel és készséggel?
9. Folyamatos, vagy szakaszos munkaerő, mennyire terhelhető?
10. Aprólékos részletmunkás, vagy nagyfokú áttekintőképességgel rendelkezik?
11. Gyors, vagy lassú a munkatempója?
12. Milyen hatékonysággal dolgozik (munkastílus)?
13. Milyen a problémamegoldó képessége?
14. Milyen a munkatársaihoz való viszonya?
15. Mennyire megbízható?
 
Az elemzések kiterjeszthetőek az alábbi kérdésekre is:
16. Hogy kezeli a hibákat- és a konfliktusokat?
17. Milyen pszichés- és fizikai energiakészlettel rendelkezik?
18. Mennyi vállalja fel saját felelősségét (mentális-, érzelmi téren)?
19. Mennyire ellenőrzi a saját tevékenységét?
20. Milyen belső igazodási rendszere van? (önreguláció)
21. Mivel motiválható?
22. Mennyire használja ki lehetőségeit, és hogyan osztja be azokat?
23. Rövid- vagy hosszú távú feladatokban gondolkodik?
24. Van-e igénye folyamatos önképzésre?
25. Milyen munkájának esztétikai kivitelezése?

Írásminta 1 db A4-es sima, fehér írólapra írott (lehetőleg folyamatos írással készített) minimum egy oldalas, teljes névvel, teljes névaláírással ellátott, tetszőleges tartalmú szöveg.

Adatlap Kérem kitöltve, aláírva az írásmintához csatolni!
Amennyiben nem a saját írásmintája kerül elemzésre, akkor a kézírást adó személy beleegyezése szükséges. Kiskorú esetében szülői beleegyezés kell.

A szakvélemények munkadíjairól kérjen előzetes, eseti árajánlatot e-mailen!

Az elemzések határideje:
– normál esetben: 7 - 1o munkanap
– sürgős esetben: 3 -5 munkanap (felár: munkadíj +3o %)

A közösen kidolgozott Szerződés megkötését követően határidőre elvégzem a rám bízott munkát, amelynek ellenértékéről „Grafológiai szolgáltatás” megnevezéssel számlát állítok ki.

További info: www.varjubeata.5mp.eu


Ingyenes honlapkészítő